Przejdź do treści

o mnie

Piotr Tenczyk – Rocznik 1985. Absolwent teatrologii na Uniwersytecie Śląskim. Współzałożyciel Stowarzyszenia Teatralnego Dom z Jaśkowic oraz pomysłodawca Otwartego Forum w Jaśkowicach. Poeta, fotograf, reżyser. Autor książek: Wiersze o ludziach (STDzJ, 2013), Poemat o czasie przeżytym (Zaułek Pomyłka, 2015), Odyseja (2016), Zaścianek (2018). Współredaktor tomu Teatrologia na rozdrożach (Wydawnictwo UŚ, 2017). Drukowany w pismach. Współpracował z Cieszyńskim Studiem Teatralnym, Teatrem Obecności i innymi. Działa w Orzeszu. Zapalony żeglarz i beskidzki turysta. Mąż i ojciec.

Piotr Tenczyk – Year 1985. Graduated in Theatre Arts at the University of Silesia. Co-founder of association called ‘Dom z Jaśkowic’ (The House of Jaskowice) and originator of The Open Forum of Jaśkowice. Poet, photographer, director. Author of such books as: The poems about people (Wiersze o ludziach, 2013), The narrative poem on the time that was passed through (Poemat o czasie przeżytym, 2015), Odyssey (Odyseja, 2016), Backwater (Zaścianek, 2018). Coeditor of volume The Theatre Arts at the crossroads (Teatrologia na rozdrożach, published by the University of Silesia, 2017). His works printed in journals. Worked with The Theatre Studio of Cieszyn, The Theatre Obecność and many more. Active in Orzesze. Enthusiastic sailor, tourist of Beskid in Poland. Husband and father.