Przejdź do treści

Piotr Tenczyk

poet / photographer / director

About Piotr

Year 1985. Graduated in Theatre Arts at the University of Silesia. Co-founder of association called ‘Dom z Jaśkowic’ (The House of Jaskowice) and originator of The Open Forum of Jaśkowice. Poet, photographer, director. Author of such books as: The poems about people (2013), The narrative poem on the time that was passed through (2015), Odyssey (2016), Backwater (2018). Coeditor of volume The Theatre Arts at the crossroads (University of Silesia, 2017). His works printed in journals. Worked with The Theatre Studio of Cieszyn, The Theatre Obecność and many more. Active in Orzesze. Enthusiastic sailor, tourist of Beskid in Poland. Husband and father.

O Piotrze

Rocznik 1985. Absolwent teatrologii na Uniwersytecie Śląskim. Współzałożyciel Stowarzyszenia Teatralnego Dom z Jaśkowic oraz pomysłodawca Otwartego Forum w Jaśkowicach. Poeta, fotograf, reżyser. Autor książek: Wiersze o ludziach (STDzJ, 2013), Poemat o czasie przeżytym (Zaułek Pomyłka, 2015), Odyseja (2016), Zaścianek (2018). Współredaktor tomu Teatrologia na rozdrożach (Wydawnictwo UŚ, 2017). Drukowany w pismach. Współpracował z Cieszyńskim Studiem Teatralnym, Teatrem Obecności i innymi. Działa w Orzeszu. Zapalony żeglarz i beskidzki turysta. Mąż i ojciec.

podano z przeszłości / given from past

ja nieważny / i unimportant

materiały audiowizualne / audiovisual material

simon – teaser (ENG)

birds – teaser (PL)

until there is light – teaser (PL)

climb – short documentary (ENG)

stone, stones – teaser (ENG)

backwater – about book (PL)

kontakt@piotrtenczyk.eu