Starocie! czyli moja Pierwsza Wiosna

Starocie! czyli moja Pierwsza Wiosna to w zasadzie zbiór Juweniliów zebranych w jedną całość. Teksty te nigdy wcześniej nie ukazały się w zwartej wersji papierowej, ale są bardzo ważne dla zrozumienia “skąd i dlaczego”